Dugogodišnje iskustvo i profesionalnost - garancija odlične suradnje

Obratite nam se s povjerenjem radnim danom od 8 - 16h

O nama

Tvrtka Geodet d.o.o. osnovana je davne 1988. godine kao jedna od prvih tvrtki za geodetsko-katastarske poslove na području Pule.

Kroz dugogodišnje iskustvo i znanje skupili smo veći broj referenci i uspješno odrađenih projekata.

Geodet d.o.o. zapošljava 5 stručnjaka s područja geodezije i geoinformatike.

Naši stručnjaci sposobni su rješavati najzahtjevnije zadaće. Posjedujemo najsuvremenije geodetske uređaje i kompletnu računalnu opremu potrebnu za obavljanje radnih zadataka.

Sjedište tvrtke nalazi se u Puli na adresi Mutilska 23.

Reference

Zahvaljujemo se na suradnji i veselimo budućim izazovima


BOUYGUES CONSTRUCTION

UNITECH

ODVODNJA

ALBANEŽ

OPĆINA MARČANA

ZRAČNA LUKA PULA

GRAD ROVINJ

OPĆA BOLNICA PULA

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE

OPĆINA LIŽNJAN

GRAD PULA

GRAD NOVIGRAD

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

STRABAG HIDROINŽENJERING

GRAD VODNJAN

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

ENERGOMONT

FLUMING

ARH2000 d.o.o.

Projekti

Upoznajte geodetsko-geoinformatičke projekte

Geodetski projekt

Geodetski projekt objedinjava sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige: izrada podloge za projektiranje objekta (geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja), formiranje građevinske čestice elaboratom parcelacije, usklađenje stanja u katastru i zemljišnoj knjizi, iskolčenje objekta na terenu i izrada elaborata iskolčenja, upis objekta u katastar i zemljišne knjige, izrada izjave ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu sa geodetskim projektom

Parcelacija

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu. Parcelacija se provodi pomoću parcelacijskog elaborata, koji izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Iskolčenje

Iskolčenje je postupak prenošenja i označavanja projektiranih dimenzija na terenu. Iskolčenje objekta je geodetska usluga koja uključuje prijenos dimenzija, položaja točaka i visina objekta definiranih arhitektonskim projektom na teren. Nakon iskolčenja, potrebno je napraviti elaborat iskolčenja – što je po zakonu obveza prije gradnje.

Legalizacija

Nezakonito izgrađena zgrada (nelegalna zgrada, nelegalni objekt) je: zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH započetog 21. lipnja 2011. (DOF5/2011), Na zgradi trebaju biti izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Etažiranje

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade. Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan.

Izmjera vodova

Geodetska izmjera izgrađenih vodova obuhvaća: izmjeru položajnih lomnih točaka vodova (horizontalni položaj vodova) izmjeru visinskih lomnih točaka vodova (kod kanalizacije na dnu cijevi ili kanala a kod ostalih vodova na tjemenu voda) izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo izmjeru pripadajućih objekata prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda. Pripadajući objekti voda su šahtovi, propusti, okna, komore i sl. a važno je snimiti i ostale detalje i objekta pokraj kojih vod prolazi.

Identifikacija čestice

Geodet pomoću katastarskih i zemljišnih podataka pokušava odgonetnuti točan položaj katastarske čestice, nakon čega izlazi na teren te identificira nekretninu – zemljište, pri čemu je dobro odraditi i iskolčenje međe, ukoliko nema čvrste i očite međe na terenu (npr. suhozid..)Geoinformacijski sustavi

GIS je skup računalnih programa koji služe za prikaz prostornih entiteta. GIS kao alat služi rukovođenju prostora te donošenju kvalitetnih odluka.

Prostorne baze podataka

Prostorne baze podataka čine podaci kojima se dodjeljuje prostorni položaj. Pomoću njih lako pretražujemo veliki broj podataka o raznim objektima te brzo dobivamo odgovore na zahtjevne upite.

Digitalizacija

Digitalizacijom analognih podataka dajemo mogućnost brzog pretraživanja i organiziranja velikog broja podataka u digitalnom obliku koji sus spremni za daljnju obradu i unos u GIS.Imate li pitanje? Obratite nam se s povjerenjem!

Kontaktirajte nas putem obrasca


  • Pula, Mutilska 23
  • +385 52 213 777
  • +385 52 382 876
  • +385 98 219 197
  • geodet@pu.t-com.hr

2016. Geodet d.o.o.